در مورد

داستان ما با ارزش ها و چشم انداز ما شروع می شود! ماموریت ما این است که مردم و مکان‌ها را از طریق داستان‌سرایی معتبر در سراسر فرهنگ‌ها و مرزها برای یادگیری، تجربیات و رشد مادام العمر به هم متصل کنیم.

شامل داستان های آموزشی چند فرهنگی و رسانه ها از سراسر جهان. خلبانی آن در شهر نیویورک، آمریکا به نایروبی، کنیا و اکنون در ۱۳۰۰ شهر و ۱۵۰ کشور در سطح جهانی!

DreamTeam در سطح جهانی متنوع, با تجربه و فراگیر @itrustculture #TrustCulture. در The Pearl Dream, Inc. و شرکت های تابعه و یا وابسته های جهانی ما، ما به عدم توزیع جهانی و دسترسی فراگیر برای رسانه های آموزشی معتبر چند فرهنگی از اخبار تا برنامه درسی و داستان های چاپی، صوتی، تصویری و XR از طریق پلت فرم DreamGalaxy به همراه شبکه برند مورد اعتماد خود می پردازیم.

20+ سال تجربه در فن آوری، اتوماسیون و کسب و کار به علاوه 8 مشاور جهانی!