در مورد

داستان ما با ارزش ها و چشم انداز ما شروع می شود! ماموریت ما ارتباط مردم و مکان ها از طریق داستان سرایی معتبر در سراسر فرهنگ ها و مرزها برای یادگیری، تجربیات و رشد مادام العمر است.

شامل داستان های آموزشی چند فرهنگی و رسانه ها از سراسر جهان. در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا به نایروبی، کنیا، و در حال حاضر در 1300 شهر و 150 کشور جهان!

در سطح جهانی متنوع, تجربه و فراگیر DreamTeam @itrustculture #TrustCulture. در پرل رویای، Inc. و شرکت های تابعه یا وابسته جهانی ما، ما به عدم توزیع جهانی و دسترسی فراگیر به رسانه های آموزشی چند فرهنگی معتبر از اخبار تا برنامه درسی و داستان در چاپ، صوتی، ویدئو و XR از طریق پلت فرم DreamGalaxy ما به علاوه شبکه نام تجاری مورد اعتماد اشاره می کنیم.

20+ سال تجربه در فن آوری، اتوماسیون و کسب و کار به علاوه 8 مشاور جهانی!