për

Historia jonë fillon me vlerat dhe vizionin tonë! Misioni ynë është të lidhim njerëzit dhe vendet përmes tregimit autentik nëpër kultura dhe kufij për mësim të përjetshëm, përvojat dhe rritjen.

Tregime gjithëpërfshirëse multikulturore arsimore dhe media nga e gjithë bota. Pilotuar në New York City, SHBA në Nairobi, Kenia, dhe tani në 1300 qytete dhe 150 vende globalisht!

Një DreamTeam globalisht të ndryshme, me përvojë dhe gjithëpërfshirëse @itrustculture #TrustCulture. Në The Pearl Dream, Inc. dhe filialet tona globale ose filialet, ne trajtojmë mungesën e shpërndarjes globale dhe qasjes gjithëpërfshirëse për mediat autentike multikulturore arsimore nga lajmet në programin mësimor dhe tregimet në shtyp, audio, video dhe XR përmes platformës sonë DreamGalaxy plus rrjetit të besuar të markës.

20+ vjet përvojë në teknologji, automatizimi dhe biznesi plus 8 këshilltarët globale!