om

Vår historia börjar med våra värderingar och visioner! Vårt uppdrag är att koppla samman människor och platser genom autentiskt berättande över kulturer och gränser för livslångt lärande, erfarenheter och tillväxt.

Inklusive mångkulturella pedagogiska berättelser och media från hela världen. Piloted i New York City, USA till Nairobi, Kenya, och nu i 1300 städer och 150 länder världen över!

Ett globalt varierat, erfaret och inkluderande DreamTeam @itrustculture #TrustCulture. På The Pearl Dream, Inc. och våra globala dotterbolag eller dotterbolag tar vi itu med bristen på global distribution och inkluderande tillgång till autentiska mångkulturella pedagogiska medier från nyheter till läroplan och berättelser i tryck, ljud, video och XR via vår DreamGalaxy-plattform plus ett betrott varumärkesnätverk.

Över 20 års erfarenhet inom teknik, automation och affärer plus 8 globala rådgivare!