Screenshot 2020 09 16 at 9.18.10 AM

gửi

Học viện DreamGalaxy quản lý và phân phối các phương tiện truyền thông giáo dục đích thực và toàn diện và tìm kiếm các đối tác truyền thông và nội dung như bạn. Chúng tôi cung cấp những điều sau đây:

Phân phối toàn cầu không độc quyền trên web, di động, Chromebook và TV thông minh với tỷ lệ 80% doanh thu (80:20) cho các đối tác nội dung.

Bảng điều khiển thời gian thực cho số lượng tương tác của người dùng theo thành phố, quốc gia và khu vực.

Gửi ngay

Truyền thông xã hội, bản tin, khuyến mãi trang web và ứng dụng như là nội dung nổi bật.

Gửi ngay

$5.99/tháng đăng ký nhà hoặc $2.400 giấy phép trường học thường niên.

Gửi ngay

Để gửi đến ứng dụng di động, máy tính bảng, Chromebook và SmartTV của chúng tôi, vui lòng sử dụng các nút ở trên và “Gửi ngay”. Để gửi cho trang web phát trực tuyến, vui lòng gửi email các tập tin, ảnh bìa và tóm tắt đến dream@thepearldream.com qua WeTransfer.com, Google Drive, DropBox hoặc các dịch vụ chia sẻ tập tin khác dưới dạng thư mục zip và chúng tôi sẽ tạo một danh sách phát web cho phương tiện của bạn.

Tải xuống ngay

Giới thiệu về DreamGalaxy